EN
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ!
Докато отговорим на запитването Ви, може да научите повече за нашите услуги:
ИМАТЕ НУЖДА ОТ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА?
МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ!
Ще ви отговорим в най-кратък срок!
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВАРА *
*
- Държава *
*
- Държава *
*
*
*
ОБРАТНА ВРЪЗКА
*
*
*
*
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
*
*
*
*
*

За да можем да отговорим бързо и качествено, моля попълнете всички полета отбелязани с '*'!

EN
ЗА DISCORDIA

Дейност

Предмет на стопанската дейност на ДИСКОРДИА е международния товарен транспорт. Това включва като възможност всички аспекти от превозваческа, спедиторска и логистична дейност и всички останали, които включват или подпомагат транспортирането на стоки в международен мащаб. ДИСКОРДИА може да развива и дейности съпътстващи транспорта или спомагателни само, ако има икономически ефект или много силен имиджов ефект, който косвено се трансформира в икономически. ДИСКОРДИА не развива други дейности извън тези в товарния транспорт.

Управление

ДИСКОРДИА е акционерно дружество, което се управлява от Борд на директорите.

MANAGEMENT BOARD
 • Христо Христов Президент и Изпълнителен Директор, Председател на Борда на Директорите
 • Калин Петров Заместник изпълнителен Директор
 • Олександра Онищук Член на Борда на Директорите, Директор Дискордиа Украйна
 • Димитър Секулов Член на Борда на Директорите, Директор Собствен Транспорт
 • Христо Апостолов Член на Борда на Директорите, Директор Автоспедиция България
 • Александър Атанасов Член на Борда на Директорите, Директор Морски и Въздушен Транспорт
ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ
 • Търговски отдел Автомобилна спедиция България София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, Сграда 1, ет.3 Тел.: +359 2 892 29 22 Факс: +359 2 892 29 25 e-mail:
 • Автомобилна спедиция България София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, Сграда 1, ет.3 Тел.: +359 2 892 29 29 Факс: +359 2 892 29 25 e-mail:
 • Автомобилна спедиция Румъния Cluj-Napoca 400161, "Paris" Str., nr.19-21, ap.1 Tел.: +40 364 113 043 Факс: +40 264 592 606 e-mail:
 • Автомобилна спедиция Украйна Киев 03110, ул. "Ол. Пироговского" 18 Тел.: +380 44 494 45 71 e-mail:
 • Железопътна спедиция България Варна 9005, ул. Никола Вапцаров 5, Търговски Център „Чайка“, ет. 3, офис 4 Тел.: +359 52 730 480 e-mail:
 • Железопътна спедиция Украйна Киев 03110, ул. "Ол. Пироговского" 18 Тел.: +380 44 494 45 61 e-mail:
 • Контейнерна и въздушна спедиция България София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, Сграда 1, ет.3 Тел.: +359 2 892 29 01 Факс: +359 2 892 29 25 e-mail:
 • Транспорт със собствени автомобили България София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, Сграда 1, ет.3 Тел.: +359 2 892 29 20 Факс: +359 2 892 29 49 Е-факс: +359 2 489 43 08 e-mail:
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ИСТОРИЯ

ДИСКОРДИА се основава във Варна

Купени са чрез кредит 2 нови автомобила ШКОДА, с които се извършват превози в Източна и Западна Европа. До 1995 г. паркът нараства до 20 автомобила източно производство.

В тежките условия на преход към нормално пазарно стопанство бяхме посветили усилията си по-скоро на оцеляване и затвърждаване на вече заетите позиции, отколкото на растеж и търсене на нови.

Взема се решение инвестициите в автомобилния парк да бъдат пренасочени за стартиране на спедиторска дейност. Създава се колектив от млади, интелигентни и с висок морал хора, завършили висше образование, владеещи чужди езици.

В Русе се създава първият офис извън централния. За кратко време той успява да намери мястото си на транспортния пазар и доказва, че поетият път е в правилна посока.

През Декември 1996 се открива офис в София.

През Юли 1997 в Киев, Украйна е открит първият офис извън България.

Във Варна се създава отдел за железопътни превози.

В София се открива отдел за контейнерни и въздушни превози.

Направихме подробно проучване на пазара за тежкотоварни автомобили. След като отчетохме всички предимства, предпочетохме за партньор Volvo Truck Corporation и така купихме първите пет автомобила, отговарящи на всички изисквания. Бяха закупени допълнително още 5 автомобила през 2000 г.

Кандидатствахме към проекта SRAFAS (Strategic Restructuring and Financial Advisory Service) от програмата Phare на Европейската комисия. Ние бяхме единствената българска фирма, предлагаща транспортни услуги, одобрена по този проект.

През януари 2008 г. създадохме Дискордиа Румъния в Клуж Напока.

В края на 2008 закупихме първите си собствени вагони тип Hbills – 20 броя – употребявани.

Стартирахме нова дейност – франчайзингодателска. Получихме първите 20 автокомпозиции за пилотния проект, които работят под марката Дискордиа.

Внедрихме цялостна ERP система. Изборът е Microsoft Dynamics NAV с вертикално решение NaviТrans, което е първо за България.

Ние сме първата българска компания, внедрила Dynafleet - системата за управление на автопарка на Волво.

Стартирахме високо ефективен модел за значителен растеж на собствената флота в дългосрочен план до 2020 г.

Приехме важен вътрешнофирмен документ. "Възходът на ДИСКОРДИА" представя нашите ценности и бъдещи стремежи. Той поставя основите за разрастване на Дискордиа до водещ доставчик на международни транспортни услуги в Югоизточната част на Европа.

През Октомври 2016 беше представен бизнес план до 2022. Актуализирани са основните цели за растеж във всички съществуващи отдели и направления в Дискордиа за следващите 5 години. Представени са и допълнителни възможности за разрастване на територията на Европа чрез закупуването на други компании и стартирането на нови проекти в областта на транспорта и логистиката.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Разрастване на ДИСКОРДИА до водещ доставчик на международни транспортни услуги в Югоизточна Европа.

ПРОЕКТИ
 • Утвърждаване и разрастване на високо ефективния модел в Собствен транспорт, като предвиждаме до 2020 г. броят на автомобилите да надвиши 600.
 • Утвърждаване и разрастване на проекта за франчайзинг на товарни автомобили. Планираме до 2020 г. броят на автомобилите да достигне 100.
ОТКРИЙТЕ ОЩЕ ЗА DISCORDIA